Szansa dla biznesu płynąca z przyrody

Spotkanie członków Unii Szefów Firm Zamojszczyzny, które odbyło się w piątek, 16 września w Hotelu „Koronny” w Zamościu zdominowały zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii. Prelegenci zgodnie podkreślali, że jest to szansa dla biznesu.   W unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 jedną z dziedzin, na którą kładzie się największy nacisk są odnawialne źródła energii.…