Województwo Lubelskie Partner wydarzenia – Konferencja „Fundusze Europejskie, wsparcie eksportu oraz zielony wodór jako główne cele dla Polskiej Gospodarki 2021-2027”

Ostatnia konferencja organizowana przez Unię Szefów Firm Zamojszczyzny pt. „Fundusze Europejskie, wsparcie eksportu oraz zielony wodór jako główne cele dla Polskiej Gospodarki 2021-2027”, która odbyła się w dniu 4 listopada 2021 r. w Zamościu została zorganizowana przy współpracy m.in. Województwa Lubelskiego, które było Partnerem Wydarzenia. Województwo lubelskie cechuje rozwinięty i gałęziowo zróżnicowany przemysł oraz prężnie…